Die Clanwilliam Landbou- en Huisvlyt Genootskap se ontstaan is sedert 1931 toe die komitee van die eertydse Landbouvereniging ‘n boeredag gehou het, waartydens boere hul diere kon vertoon en ‘n beoordelaar die wenner vir elke kategorie aangewys het.

Die enigste terrein wat hiervoor geskik was, was die eertydse Sandstraat, wat vandag bekend staan as Voortrekkerstraat. In 1932 is besluit om die terrein te verskuif na Parkstraat, waar dit vandag nog is.

Onder leiding van stigterslede, mnre. Bennie Lubbe, Maans en Pieter van Zyl (Grootkop), Isak Boonzaaier, Charl van der Merwe, Willie Burger en die Van Dyk-broers, het die boeredag gegroei tot waar dit vandag is – ‘n volwaardige Landbou Genootskap!

PERDE

Aan die begin van die skoujare, voordat dit ‘n Landbou Genootskap geword het, was die skou oorheers met perde-items wat vandag nog ‘n groot attraksie is. Muile, ossewaens getrek deur rooi Afrikanerosse, wa-spanne van 8 perde en donkies was ‘n algemene gesig in die vroeëre skoujare. Party jare het daar tot 7 spanne van 8-perdewaens gelyktydig om die baan gedraf.

BEESTE

Beeste was ‘n afdeling wat elke jaar verteenwoordig was op die skou tydens die dertig-veertiger jare. Daar was veral geskou met ossespanne en later as slagosse, wat in die Landbou gebruik was. Tot in die laar veertiger jare was spanne van 10 tot 16 osse op die skou te sien, waarna die Afrikaner van die skoutoneel verdwyn het.

Die plaaslike Lanbouskool Augsburg het van die begin af leiding geneem met die bees-afdeling, vanaf 1934 met hul Jersey-beeste. Die beesras was die enigste wat nog op die skou te siene was in die jare tagtigs. Vandag word beeste glad nie meer ten toon gestel nie.

SKAPE

Die skaapafdeling het eers in die vroeë vyftiger jare op die skou tot sy reg gekom, met die verskyning van die Merino. Voor dit was daar net klein getalle Afrikanerskape en Persies as slagvee vertoon.

Die Merino was oorheersend tot die laat sestiger jare, waarna die Dorper op die voorgrond getree het. Sterk kompetisie het toe plaasgevind.

Met die 1955-skou, was die eerste Vleismerino op die skou te sien. Die eerste deelnemers was mnre. Bert Smit en Jan Bosman.

BOKKE

Bokke was as slag- en aanteelvee vanaf die begin veertigerjare op die skou te sien. Die eerste veredelde Boerbokram is in 1948 deur mnr. Rens Nieuwoudt na die Cederberge gebring en het ‘n paar jaar later met mnr. Jan van der Westhuizen begin meeding.

Die eerste Wes-Kaap Boerbokkampioenskap is tydens die 1977-skou plaaslik aangebied en daarna ook met die 1979- en 1983 skou.

VARKE EN PLUIMVEE

Hierdie afdelings het in die vroeër vyftigerjare groot belangstelling gelok. Vandag is daar egter geen van die afdelings meer op die skou nie.

VRUGTE EN GROENTE

Die plaaslike Landbouskool was die eerste uitstallers van vrugte en groente op die skou. Weens ‘n gebrek aan belangstelling, het die vrugte- en groente-afdeling gedurende die 1983-skou doodgeloop.

HUISVLYT

Die vrouens het ook hulle slag gewys tydens skoue. Allerhande gebak, ingelegdes, handwerk ens. is op die skou uitgestal en beoordeel. Die het baie belangstelling gelok in die vroeëre skoujare. Weens ‘n gebrek aan belangstelling, het die huisvlyt afdeling egter doodgeloop.