'n fees van 'n expo, die expo met die gees!

KLEINVEE

 


 

KLEINVEESKOU

Ons kleinveeskou is groot en gewild, Ons skou met:

Boerbokke
Damaras
Dorpers
Wit Dorpers

Ons kleinveekrale is vroeg reeds vol bespreek, Indien u belangstel om deel te neem aan ons kleinveeskou, raai ons u aan om so gou moontlik u krale te bespreek om teleurstelling te voorkom.

Kontak besonderhede aan onderkant van hierdie bladsy


DAMARAS

Sameroeper:
Richard Kotze – 027 482 2919

Uitstalling vanaf Vrydagmiddag 12 April – Saterdagmiddag 13 April 2019

Clanwilliam Expo kleinveekrale


BOERBOKKE 

Sameroeper:
Joubert van der Merwe – 072 231 4858

Inskrywingsgeld: R20.00 per dier
Ledegelde R100.00

Boerbokke Program 2019

PDF: BOERBOKKE PROGRAM 2019
WORD: BOERBOKKE PROGRAM 2019


DORPERS

Sameroeper:
Nico & Lizette de Waal – 084 870 0207 / 083 273 4200

Inskrywingsgeld: R20.00 per dier
Ledegelde R100.00

Dorper Program 2019

PDF: DORPER PROGRAM 2019
WORD: DORPER PROGRAM 2019


Kontak: DORPER – Nico & Lizette de Waal – 084 870 0207 / 083 273 4200

Kontak: BOERBOKKE – Joubert van der Merwe  – 072 231 4858

Kontak: DAMARA – Richard Kotze – 027 482 2919