PERDE

PERDE

GEEN PERDESKOU MEER VIR 2021

WEENS DIE UITBREEK VAN AFRIKA-PERDESIEK IN CLANWILLIAM DISTRIK

Jou perde se hoewe is beslaan, blink gepolitoer en reg vir die Clanwilliam Expo 2021, ná ‘n jaar van rus en genoeg tyd om hul gereed te kry vir vanjaar se GROOT MAKIETIE! Trek jou “horse-box” nader en bring jou trots na die 90-Jarige Fees van die Clanwilliam Landbou Genootskap (Clanwilliam Expo)


Perde Program

EXCEL : Perde 2021 – Program
EXCEL: PERDE-INSKRYWINGSVORM-2021

{onderhewig aan verandering}


Stal besprekings

Zena Burger – 072 712 1512


 

Inskrywingsfooi: R60 per klas
Ledegeld: R100

Bank besonderhede:

Naam: CLHT
Bank: Standard Bank (Clanwilliam)
Rekening Nommer: 082 170 797
Tak Kode: 050 106

Indien U die geld vooraf inbetaal in die bogenoemde rekening, is dit belangrik dat u volle naam as verwysing toon.


Ons wil graag alle perderasse en eienaars akkomodeer,  Daarom gaan ons van standpunt uit om perde in die SA Riding Horse klasse by hierdie klasse te hou en gevolglik die ander rasse by hulle eie klasse.

Elke ras word onder sy eie reëls beoordeel wat kleredrag insluit

Alle kinders onder 8 jaar moet met `n harde hoed skou.


Kontak: 

Zena Burger – 072 712 1512
Heinie Nieuwoudt – 073 969 2272