PERDE

PERDE

Ontmoet die Perde-Komiteelede

Sameroeper, Georgina Schoeman
Bertus van der Merwe
Paul Nieuwoudt
Martin Saayman

Kom neem jou sitplek in en aanskou een van die grootste afdelings op die Expo.

Dis tyd vir Perdeskou!

Jou perde se hoewe is beslaan, blink gepolitoer en reg vir die Clanwilliam Expo 2022. Trek jou “horse-box” nader en bring jou trots na die 91ste Skou van die Clanwilliam Landbou Genootskap (Clanwilliam Expo)

 

Inskrywingsfooi: R50 per klas

Ledegeld: R100

Bank besonderhede:

Naam: CLHT
Bank: Standard Bank (Clanwilliam)
Rekening Nommer: 082 170 797
Tak Kode: 050 106

Indien U die geld vooraf inbetaal in die bogenoemde rekening, is dit belangrik dat u volle naam as verwysing toon.


Ons wil graag alle perderasse en eienaars akkomodeer,  Daarom gaan ons van standpunt uit om perde in die SA Riding Horse klasse by hierdie klasse te hou en gevolglik die ander rasse by hulle eie klasse.

Elke ras word onder sy eie reëls beoordeel wat kleredrag insluit

Alle kinders onder 8 jaar moet met `n harde hoed skou.