SKOUDANS

SKOUDANS

* GEEN DANS *

Ongelukkig weens streng Covid-regulasies en die groot risiko van verspreiding wat danse
inhou, is daar besluit om geen danse aan te bied nie.

Hou hierdie spasie wel dop vir 'n moontlike Damesoggend wat in die plek van die
skoudans sal plaasvind tydens die perdeskou later vanjaar.